Απόσπασμα από το CD που συνοδεύει το βιβλίο “Ο Άι-Βασίλης και ο δάσκαλος”