Η φωνή της Βλαχοκερασιάς

Όσοι περίμεναν την Ταγαρού…
Συντάκτης : Αγγελική Κατσαφάνα

Τη δεκαετία του 50, που δεν υπήρχε Γυμνάσιο στο χωριό, μόλις τα παιδιά τελειώνανε το Δημοτικό, φοιτούσαν στη συνέχεια στα παιδιά τελειώνανε το Δημοτικό, φοιτούσαν στη συνέχεια στα Γυμνάσια της Τρίπολης ή στην Τεγέα.

Κατεβάστε και διαβάστε την ιστορίας τους εδώ