Μεθεόρτια. Η Άννα Ιακώβου με μικρούς προσκυνητές στο μοναστήρι του Αγίου Δαυίδ.