Ο βίος του Οσίου Δαυίδ

Ο βίος του Οσίου Δαυίδ που κυκλοφόρησε σε Ελληνικά, Αγγλικά, Ρωσικά και Ρουμάνικα.