3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

9 Απριλίου 2024. 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής.