Όταν γελάει ο ουρανός – 2

Σίγουρα τα θαύματα σ’ έναν μικρό αναγνώστη προκαλούν δέος.
Στο βιβλίο, όμως, αυτό τα θαύματα
-κατά παράδοξο τρόπο-
προκαλούν χαμόγελα!