Όταν Γελάει ο Ουρανός – 4

Διαβάστε δεκατρείς μικρές, χαριτωμένες ιστορίες
για… παράξενες Παναγιές.