Ο Κανέλλος

 

Παράξενοι που είναι καμιά φορά οι άνθρωποι!
Να, σαν τον Κανέλλο.
Γίνηκε έτσι από τότε που πάλεψε
με το στοιχειό του γεφυριού κι αλαφιασμένος
γύριζε πια στις ερημιές σαν το σκιαγμένο αγρίμι.
Δύσκολο πράμα
να ημερέψουν τα αγρίμια!
Θέλουν τον τρόπο τους…

Το βιβλίο συνοδεύεται από ηχητικό δίσκο
Μουσική: Κώστας Χριστοδούλου
Αφήγηση: Κωνσταντίνος Μπίσαλας